Tack alla deltagare, utställare och föreläsare för fantastiska Inspirationsdagar! Alla deltagare har fått en utvärderingsenkät skickade till er via mejl. Avsätt gärna några minuter för att besvara denna så kan vi med er hjälp göra nästa års Inspirationsdagar ännu bättre! Under menyfliken Inspirationsdagarna/Program och bildspel har vi lagt ut de bildspel vi fått lov av föreläsarna att dela med oss av.