FKS styrelse har fattat det mycket tråkiga men, som vi ser det, nödvändiga beslutet att än en gång ställa in vår årliga konferens Inspirationsdagarna. Anledningen är, som alla säkert förstår, det osäkra läget när det gäller coronaviruset. Det finns mycket som talar för att det kommer att vara fortsatt smittspridningsrisk i mars 2021. Därför har vi valt att skjuta fram nästa Inspirationsdagar ytterligare ett år till mars 2022. Vår förhoppning är att då kunna erbjuda samma program som vi tänkt oss 2020.

Din inbetalda deltagaravgift flyttas ytterligare ett år framåt till mars 2022 och din plats är säkrad. Det är långt till dess och vi har full förståelse om du inte kan binda upp dig för något som ligger så långt fram i tiden. Om du av någon anledning inte kan låta din anmälan och inbetalda deltagaravgift ligga innestående får du själv kontakta kassör Susanne Barkvik för en återbetalning. Sänd isåfall ett mail till susanne.barkvik(at)flexenita.se. Även utan den årliga konferensen vill vi fortsätta att inspirera och dela kunskap inom området kognitivt stöd till våra medlemmar. Så har du något material; rapport, artikel, film som du är villig att dela med alla våra medlemmar,så får du gärna skicka länk till oss, så förmedlar vi det i vårt Nyhetsbrev och på våra sociala medier.

Vi beklagar så att vi inte får träffas under våra trevliga konferensdagar!