Tyvärr ser vi oss nödgade att ställa in Inspirationsdagarna 18-19 mars 2020 p.g.a. Coronaviruset och smittspridningsrisken. Detta av flera skäl.

I dagens läge är det mycket osäkert om det kommer att bli utökade mötesrestriktioner från myndigheterna.

Vi har fått besked om att Stockholms sjukhem, där Inspirationsdagarna skulle hållas, stänger ner matsalen.

Vi vill också ta vårt samhällsansvar både mot konferensens deltagare, föreläsare, utställare och Stockholms sjukhem, såsom vårdinrättning, och göra vad vi kan för att minimera risken för smittspridning.

Dessutom har vi på grund av det rådande läget fått avhopp från både föreläsare, utställare och deltagare som inte vill utsätta sig för risker. Även personer i FKS styrelse, som arrangerar konferensen, har av arbetsgivare fått reseförbud.

Av dessa anledningar blir det inga Inspirationsdagar detta år. Din inbetalda deltagaravgift flyttas till nästa år konferens mars/april 2021 och din plats är säkrad. Vår förhoppning är att kunna erbjuda samma program.

Vi beklagar så att vi inte ses i nästa vecka men hoppas på förståelse för styrelsens beslut. 

//FKS styrelse