Det har varit strykande åtgång på platserna till årets Inspirationsdagar och det finns endast ett fåtal platser till dag 2 kvar! Är du intresserade av att komma på konferensen eller endast komma dag 2 kan du kontakta oss och ställa dig på väntelista.

FKS är mycket stolta över programmet som tagits fram. Som tidigare år bjuder Inspirationsdagarna 2018 på varierat  innehåll i föreläsningarna där den gemensamma nämnaren är kognition.